AVÍS LEGAL TERMES I CONDICIONS D'ÚS

Segons el disposat a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Grupo Pekes Mallorca S.L. (en endavant Grup Pekes), empresa prestadora de serveis que opera a Palma, Illes Balears, posa a continuació les següents dades d’informació general a disposició de les persones i entitats interessades:

  • Denominació Social: Grupo Pekes Mallorca S.L.
  • Domicili Social: C/ Alfons el Magnànim 94. CP 07004, Palma, Illes Balears.
  • Direcció de correu electrònic: pekes.mallorca@gmail.com
  • Número d’Identificació Fiscal (NIF): B57509267
  • Inscripció al Registre Mercantil de Balears: Tom 2290, Llibre 0, Foli 81, Full PM-59227, Inscripció 1.

Tots els continguts del present lloc web, incloent sense caràcter limitatiu: textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre als mateixos continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu, són propietat de Grup Pekes o dels seus legítims propietaris en cas de mostrar-se marques de tercers, quedant reservats tots els drets sobre aquests.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels mateixos, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució sense la previa autorització per escrit de Grup Pekes o dels legítims propietaris dels corresponents drets.

Grup Pekes no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d’aquests de qualsevol disposició legal vigent, ni tampoc ho serà per danys informàtics que poguessin succeir a causa de hackeig, corrupció de dades, força major o qualsevol altre incident causat pel lloc sense voluntat del titular.

Assegurança d’accidents i responsabilitat civil

Com estipula la legalitat vigent, disposem d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil per garantir la millor atenció, actuació i seguretat davant imprevistos.